Torhout participeert

In het meerjarenplan schreven we de ambitie neer om burgers actiever te betrekken, burgers hun buurt mee vorm te laten geven en optimaal te communiceren. Burgerparticipatie tot een hoger niveau tillen is dus een belangrijke doelstelling van het lokaal bestuur.