Kopie van een archiefdocument

U kunt van een archiefdocument een kopie aanvragen.

Voorwaarden

Het kopiëren beschadigt de documenten niet.

Bedrag

0,20 euro

Uitzonderingen

U kunt geen kopieën aanvragen van documenten die auteursrechtelijk beschermd of niet openbaar zijn.


Van beschadigde documenten kan men geen kopie krijgen.