Klacht indienen

Wat wordt er verstaan onder een klacht?

Een klacht is een uiting van ongenoegen of ontevredenheid over een handeling of gedraging, of omtrent het uitblijven ervan, van een personeelslid of een dienst van de gemeente het Lokaal Bestuur Torhout.

De klachtenprocedure is niet van toepassing op vragen om informatie, meldingen, suggesties, beroepen, bezwaren of petities. Het gaat ook niet over algemene klachten over de regelgeving, het (al dan niet) gevoerde beleid of over beleidsvoornemens of -verklaringen.

Hoe een klacht indienen?

Je kan een klacht digitaal indienen via dit formulier