Subsidies jeugd

Vanuit het meerjarenplan kiest Lokaal Bestuur Torhout ervoor om het jeugdwerk zowel inhoudelijk als financieel te ondersteunen. De subsidies worden verdeeld aan de hand van het algemeen subsidiereglement en het reglement voor vormingssubsidies.

Algemene subsidies

Lokaal Bestuur Torhout geeft subsidies aan erkende jeugdverenigingen. Het volledige reglement kan je onderaan downloaden, kort samengevat zijn er vijf soorten subsidies voor jeugdverenigingen.

Om deze subsidies toe te kennen worden de erkende verenigingen opgedeeld in 3 categorieën:

- Cat. A: jeugdbewegingen

Voor 2019-2020 zijn dit Chirojongens Don Bosco, Chiromeisjes Don Bosco, Chiro Jomada Wijnendale, KSA 's Gravenwinkel Torhout, KSA Driekoningen, KSA De Wiek, KSA Marie Mo, Scouts St-Rembert, Scouts Robrecht van Bethune, KLJ Torhout en Pluto Torhout.

- Cat. B: jeugdhuizen

Voor 2019-2020 is dit JH De Troubadour.

- Cat. C: speelpleinwerking

Voor 2019-2020 is dit speelpleinwerking De Warande.

Aangezien dit een gemeentelijke speelpleinwerking is krijgen zij geen subsidies. De categorie is er zodat animatoren van SPW De Warande een subsidie kunnen krijgen voor het volgen van een cursus (zie hieronder).

Werkingssubsidies

Deze subsidies worden verdeeld onder de jeugdbewegingen (cat. A). Elke jeugdbeweging ontvang €250 als ze voldoen aan een aantal voorwaarden. 

Daarnaast wordt de rest van de pot verdeeld aan de hand van een puntensysteem op basis van het ledenaantal, deelname van kinderen met een beperking, aantal activiteiten, aantal leiding, kamp en kampvervoer.

Veiligheidssubsidies

Het lokaal bestuur voorzien ten eerste een subsidie om de brandveiligheid in de jeugdlokalen te stimuleren. Jeugdverenigingen die kosten maken om de brandveiligheid te verbeteren, krijgen deze kosten 100 procent terugbetaald.

Ten tweede is er een subsidie om veiligheid op fuiven en optredens te stimuleren. Er werd een lijst opgesteld van acties die een jeugdvereniging kan ondernemen. Per voldane actie wordt €10 gesubsidieerd.

Ten derde voorziet het lokaal bestuur een subsidie aan jeugdverenigingen die extra inzetten op EHBO door een extra subsidie (€10) toe te kennen per leid(st)er met een attest EHBO en door kosten voor EHBO-materiaal voor 50% terug te betalen.Subsidies voor bouw en onderhoud van lokalen

Subsidies voor culturele manifestaties

Jeugdverenigingen die een live gebrachte act boeken, kunnen hiervoor een subsidie krijgen. 

Het bedrag is maximaal 75 procent van de kostprijs van de act en maximaal 625 euro per jaar voor een jeugdvereniging uit cat. A. Voor cat. B is dit maximaal €625 per activiteit en maximaal €1500 per jaar.

Bouw- en onderhoudsfonds

Jeugdverenigingen (cat. A of B) kunnen subsidies krijgen om hun lokaal te bouwen, verbouwen of aan te kopen.

Daarnaast kunnen ook onderhoudswerken, verbeteringswerken en aankopen van duurzame materialen gesubsidieerd worden.

 • investeringen tot en met €9000 worden voor 50% gesubsidieerd.
 • investeringen van €9001 tot en met €50.000 worden voor 60% gesubsidieerd.
 • investeringen vanaf €50.001 worden voor 60% gesubsidieerd, na goedkeuring van het schepencollege.
 • aankopen van duurzame en kwalitatieve materialen worden voor 40% gesubsidieerd met een maximum van €500 per werkjaar per jeugdvereniging

Subsidies voor nutsvoorzieningen

Lokaal Bestuur Torhout voorziet een tussenkomst in de kosten voor elektriciteit, gas en water. Dit wordt berekend op basis van het volume (de grootte) van de jeugdlokalen.

Subsidies voor kadervorming 

Het Lokaal Bestuur Torhout betaalt een subsidie uit aan jongeren die een vorming in het jeugdwerk volgen.

 • Cursussen animator, hoofdanimator en instructeur in het jeugdwerk: 
  • de cursist moet gedomicilieerd zijn in Torhout, of actief zijn in een Torhoutse jeugdvereniging cat. A of stage lopen op SPW De Warande
  • 75% van inschrijvingsgeld, met een maximum van 125 euro per cursus
 • Vorming georganiseerd door een koepelfederatie van jeugdhuizen (Formaat vzw):
  • de cursist moet gedomicilieerd zijn in Torhout of lid van een jeugdvereniging cat. B
  • 75% van inschrijvingsgeld, met een maximum van 125 euro per jaar

Sociaal tarief

Erkende verenigingen in Torhout zijn verplicht het sociaal tarief aan te bieden. Inwoners met een sociaal pasje, genieten van 75% korting op alle lid- en deelnamegelden. Deze subsidie vergoedt het volledige kortingsbedrag, zodat de vereniging 100% van het lid- en deelnamegeld ontvangt.

Het reglement vind je in bijlage.

Projectsubsidies

Lokaal Bestuur Torhout werkt aan projectsubsidies voor kinderen en jongeren. Dit is nog niet in voege.