Erkenning als niet-commercieel opvanginitiatief in Torhout

Niet-commerciële vakantie-initiatieven in Torhout, die voldoen aan bepaalde voorwaarden, kunnen een erkenning als Torhouts niet-commercieel opvanginitiatief aanvragen. Door deze erkenning kan je fiscale attesten afleveren aan de deelnemers.

Erkenningsvoorwaarden

Om erkend te worden dient een initiatief te voldoen aan volgende voorwaarden:

 • De primaire doelstelling is vrijetijdsbesteding of groepsopvang van kinderen.
 • De activiteiten vinden plaats tijdens de vrije tijd.
 • Het opvanginitiatief is niet-commercieel, heeft geen commerciële doelen en is er niet op uit om winst te maken. Financiële acties om de werking draaiende te houden kunnen wel maar dit mag niet de hoofddoelstelling van de organisator zijn.
 • Er mag geen lidgeld verschuldigd zijn.
 • Het doel van het opvanginitiatief stemt overeen met de beleidsdoelstellingen van het lokaal bestuur.
 • De doelstelling van het opvanginitiatief mag niet het beleven van een levensbeschouwing of het bedrijven van politiek zijn.
 • De activiteiten zijn groepsgericht, individuele begeleiding komt niet in aanmerking.
 • Het opvanginitiatief beschikt over voldoende kwalitatief en pedagogisch onderlegd personeel waardoor de kwaliteit, veiligheid en integriteit van het kind tijdens de vrijetijdsbesteding of opvang ten allen tijde wordt gewaarborgd.
 • De organisatoren moeten over een blanco uittreksel strafregister model 2 beschikken.
 • De opvang gaat door in een kwaliteitsvolle accommodatie of buitenruimte.
 • De activiteiten en/of het initiatief moet voor iedereen toegankelijk zijn, er wordt geen enkele vorm van discriminatie geduld.

Het volledige reglement kan je hier nalezen.

Aanvraag van de erkenning

Een erkenning als niet-commercieel opvanginitiatief aanvragen kan via dit formulier. Dit moet ten laatste 6 weken vóór de eerste activiteit.
Een erkenning geldt voor een periode van 1 jaar.

Aanvraag uitschrijven jaarlijkse fiscale attesten

Erkende Torhoutse niet-commerciële opvanginitiatieven moeten jaarlijks een aanvraag tot uitschrijven van fiscale attesten aanvragen. Bij deze aanvraag wordt een activiteitenverslag gevoegd.

Dit verslag wordt de eerste keer uiterlijk één jaar na de erkenning ingediend en de daaropvolgende jaren wordt het verslag uiterlijk bij de aanvraag van het volgende jaarlijks fiscaal attest ingediend.

Via dit formulier dien je een aanvraag in om fiscale attesten uit te schrijven.

Liever je aanvraag op papier indienen?

Download hieronder het aanvraagformulier voor een erkenning als niet-commercieel opvanginitiatief of het aanvraagformulier voor het uitschrijven van jaarlijkse fiscale attesten.

Bezorg je papieren aanvraag aan het Lokaal Bestuur Torhout (Aartrijkestraat 11/b, 8820 Torhout) of mail het door naar vrijetijdshuis@torhout.be