Huis van het Kind

Tal van organisaties binnen onze stad ondersteunen ouders en kinderen in het beantwoorden van vragen rond ontwikkeling, gezondheid of de opvoeding.

Het Huis van het Kind Torhout is een samenwerkingsverband tussen diensten die werken met en voor kinderen en gezinnen. Door dit samenwerkingsverband proberen we het hulpaanbod van deze diensten op elkaar af te stemmen in functie van de opvoedingsvragen.

Door samen aan de kar te trekken, willen we een zo volledig mogelijk aanbod voorzien ter ondersteuning van (aanstaande) gezinnen.

We willen ouders, opvoeders, kinderen en jongeren de kans geven om zich maximaal te ontplooien. Daarom willen wij met het Huis van het Kind Torhout: 

  • Gericht advies geven
  • Gericht doorverwijzen naar de juiste dienst of organisatie bij vragen rond gezondheid, opvoeding, sociale ontplooiing...
  • Een aanbod ontwikkelen van vormingsactiviteiten en workshops, naargelang de signalen die we ontvangen van ouders, opvoeders, kinderen en jongeren. 

Voor meer vragen, kunt u terecht bij de coördinator van het Huis van het Kind (huisvanhetkind@torhout.be of 050 22 12 33) of bij één van de partners van het Huis van het Kind.

Dienst

Sociaal Huis

Adres
Aartrijkestraat 11/A, 8820Torhout
Tel.
050 22 12 33
Fax
050 21 70 86
E-mail
sociaal.huis@torhout.be

Openingsuren

Vandaag

op afspraak van 9 tot 12 uur & 14 tot 16 uur

Morgen

op afspraak van 9 tot 12 uur & 14 tot 16 uur

Enkel op afspraak!

Maatregelen wegens coronavirus
Measures due to coronavirus
Mesures à cause du coronavirus
Maßnahmen aufgrund von Coronavirus

Beperk uw bezoek aan de infobalies van het Lokaal Bestuur Torhout tot het strikt noodzakelijke.

Limit your visit to the infodesks of the Municipal Administration of Torhout to the strictly necessary.

Limitez votre visite aux comptoirs d'information des Services Municipales de Torhout à l'essentiel.

Beschränken Sie Ihren Besuch an den Informationsschaltern der Gemeindeverwaltung Torhout auf das Nötigste.

Meer openingsuren