Bekendmakingen

OMGEVINGSVERGUNNING
 

Algemeen:

Alle aanvragen in openbaar onderzoek liggen ter inzage in het stadskantoor, dienst Omgeving, Aartrijkestraat 11/B, 8820 Torhout of via het omgevingsloket via deze link.

Eventuele standpunten, bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Bekendmaking van een aanvraag van een omgevingsvergunning en openbaar onderzoek

  • Demat Invest BVBA, Revinzestraat 56 (van 19 februari 2018 tot en met 21 maart 2018/

Bekendmaking van een beslissing van een omgevingsvergunning

  • Decoster NV, Bruggestraat 211 (van 12 februari 2018 t/m 14 maart 2018)

Bekendmaking van een meldingsakte van stedenbouwkundige handelingen/exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (IIAO)

Bekendmaking van een beslissing over een beroep milieuvergunningsaanvraag

  • Elicio NV, Roeselaarseweg zn (van 12 februari tot en met 13 april 2018)

Zoeken

Contactinformatie

Dienst Ruimte
Stadskantoor Aartrijkestraat 11/B 8820 Torhout
Tel.: 050 22 11 39
Fax: 050 22 05 80
Omgevingsambtenaren:
Bert Desendere
E-mail: bert.desendere@torhout.be
Dirk Reniers
E-mail: dirk.reniers@torhout.be
Eddy Reynaert
E-mail: eddy.reynaert@torhout.be
Openingsuren: Van maandag tot vrijdag van 9.00 – 12.00 uur woensdag van 13.30 – 17.00 uur

 

 

Links