Gemeenteraad keurt fietsbeleidsplan goed

Torhout engageert zich om zich de komende jaren te kronen tot een echte fietsstad. De gemeenteraad keurde een ambitieus fietsbeleidsplan goed. Het plan bevat 4 fietsambities en maar liefst 30 acties om op te starten tegen 2030. Torhout liet zich begeleiden door studiebureau Traject.

Inspraaktraject

Het fietsbeleidsplan werd opgesteld op basis van de insteken van heel wat inwoners en belangengroepen. Maar liefst 1.000 Torhoutenaren gaven tussen augustus en oktober 2022 hun mening over een aantal belangrijke fietsthema's. Inwoners zijn over het algemeen relatief tevreden over de bewegwijzering en de fietsstraten. Er ligt wel nog voldoende werk op de plank om fietsen veiliger en aangenamer te maken in Torhout.

4 fietsambities

Het fietsbeleidsplan is ingedeeld in vier categorieën:

 • fietsvriendelijkheid
 • leefbaarheid
 • fietsveiligheid
 • fietsparkeren

Een uitgebreid netwerk van fietspaden biedt veilige routes door de stad en wijken. Het lokaal bestuur zal inwoners aanmoedigen om vaker de fiets te kiezen als duurzaam en gezond alternatief. Zo wil het maximaal inzetten op gescheiden fietspaden waar het kan én moet. Goed onderhoud van fietspaden en wegen vormt daarin een belangrijk onderdeel. We investeren in kwalitatieve en vooral diefstalveilige fietsenstallingen aan de belangrijkste bestemmingen in het centrum en de wijken van Torhout.

 

30 tegen 30

Nieuw fietsroutenetwerk

Zone 30

Op korte termijn zal het lokaal bestuur uitgebreid communiceren en sensibiliseren over de vele voordelen van de zone 30 en de naleving ervan.

Fietsstraten zorgen voor fietsvriendelijke zones

We leggen fietsstraten aan op de locaties waar ze een meerwaarde vormen. De centrumstraten zijn ideaal om een fietszone in te richten. Ook rond attractiepolen zoals scholen, het zwembad, sportterreinen, de bibliotheek, … zijn fietsstraten nuttig om de verkeersveiligheid en de -beleving te verbeteren.

Fietsveilig(e) centrum en schoolomgevingen

Uit de enquête blijkt dat Torhoutenaren een groot onveiligheidsgevoel op plaatsen met veel wagens en een te hoge snelheid. Bestemmingen van kinderen richten we zo kindvriendelijk mogelijk in. We willen de schoolgaande jeugd stimuleren om zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school te gaan. Door een intense samenwerking met politiezone Kouter, het plaatsen van snelheidsmeters en structurele maatregelen zoals verkeersremmers, verhoogde doorlopende fietspaden aan kruispunten, … willen we dit thema versterken. Om de juiste keuzes te maken doen we eerst extra tellingen en snelheidsmetingen.

Voldoende kwalitatieve fietsenstallingen

Goed gespreide fietsenstallingen aan de verschillende attractiepolen zijn onmisbaar. Het lokaal bestuur stelde samen met Traject een lijst met prioritaire locaties op waar betere fietsenparkings wenselijk zijn. Dit gebeurde op basis van de voorstellen uit de enquête.

 1. Stadskantoor
 2. Kunstacademie
 3. Bibliotheek
 4. Cultuurcentrum (achterzijde)
 5. Cultuurcentrum (voorzijde)
 6. Winkelcentrum
 7. Station
 8. Kerkplein Wijnendale
 9. Centrum Don Bosco
Educatie en sensibilisering

Het lokaal bestuur wil werken aan een echte fietscultuur bij de Torhoutenaren. We zullen dit doen met fietscampagnes, educatie, acties, …

Benieuwd naar alle acties? Lees verder op www.torhout.be/fietsbeleidsplan.

Gepubliceerd op vrijdag 3 mei 2024 10.04 u.