Jeugddienst

De opdracht van de jeugddienst bestaat erin om de doelstellingen met betrekking tot jeugd die werden opgesteld in het meerjarenplan van de stad in de komende jaren te realiseren.

De jeugddienst bestaat uit twee beroepskrachten: jeugdconsulente Julie Sap en jeugdanimator Tom Denys. Julie staat in voor jeugdbeleid, jeugdruimte, ondersteunen van jeugdwerk en jeugdraad. Het takenpakket van Tom bestaat uit communicatie, evenementen, coördinatie van de speelpleinwerking en administratie.

De jeugddienst maakt deel uit van het Vrijetijdshuis en is te vinden in het oude stadhuis op de Markt.