Speelstraat

Een speelstraat is een (stuk van de) openbare weg die tijdelijk wordt omgetoverd tot een heus speelparadijs voor alle kinderen uit de buurt. Een speelstraat bant immers het doorgaand verkeer uit de straat, waardoor kinderen er zich naar hartenlust en zonder zorgen kunnen amuseren. Enkel bewoners van de straat of mensen die er een garage hebben mogen er ‘stapvoets' doorheen rijden.

Om het doorgaand verkeer te weren krijgen de aanvragers een aantal hekkens. Op afgesproken tijdstippen kunnen die dan aan de toegangen van de straat worden geplaatst. Een speelstraathek is niet zomaar een hek: ze zijn voorzien van een C3 verkeersbord en een onderbord met de vermelding ‘SPEELSTRAAT'.

De inrichting van een speelstraat is de keuze van de bewoners van die straat. Hoe de bewoners met hun speelstraat omgaan, welke speelinfrastructuur er geplaatst wordt, welke activiteiten er zich ontplooien is allemaal afhankelijk van de plaatselijke creativiteit en inzet. Een speelstraat is er in de eerste plaats voor kinderen van de buurt maar ervaring leert ons dat ook volwassenen volop genieten van het sociale aspect van een speelstraat. Nog een reden dus om je kandidaat te stellen zodat jouw straat een speelstraat wordt.

 

Voorwaarden

  • De gangbare snelheidsbeperking in jouw straat is 50km/u of lager.
  • Er zijn geen handelszaken in het afgesloten deel.
  • Er is geen openbaar vervoer in de straat.

Procedure

Eén of meerdere bewoners van de straat kunnen een aanvraag indienen. Bij deze stellen ze zich verantwoordelijk voor de speelstraat.

Dit houdt in:

  • aanvraag van de speelstraat
  • contact met de buurtbewoners
  • plaatsen van de signalisatie

Een aanvraag doe je via het evenementenloket: Zelf een evenement organiseren? - Stad Torhout

Je vindt hier ook een modelbrief om de buren te informeren.