Speeldomein De Warande

Naast de talrijke wijkspeelpleintjes vind je in Torhout ook een groot omheind speelplein: De Warande.

Openingsuren

Speeldomein De Warande is elke woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag (en op feestdagen) geopend, telkens van 13 tot 18 uur.

Roken is op het gehele terrein verboden.

Verjaardagsfeestjes zijn mogelijk. Je kan het domein hier niet voor afhuren, kom ravotten tijdens de openingsuren. We vragen wel om je afval in de daarvoor voorziene afvalbak te deponeren, glas & karton neem je terug mee naar huis.

Tordale Café

Tordale café is geopend tussen de paas- en zomervakantie & tussen de zomer- en herfstvakantie, telkens op woensdag- en zaterdagnamiddag tussen 14 en 17 uur.

Domein reserveren

Als Torhoutse vereniging of organisatie is het mogelijk om het domein en/of de infrastructuur voor een beperkte periode af te huren. Voorwaarden en prijzen vind je in het gebruiksreglement dat je hieronder kan downloaden.

Reserveren kan via e-mail.
Mail naar vrijetijdshuis@torhout.be & wij helpen je op weg.

Bedrag

Een bezoek aan De Warande is gratis.

Verenigingen, scholen, organisaties... kunnen het domein afhuren. Dit is niet mogelijk voor privéfeesten en/of activiteiten van commerciële aard. De prijzen worden opgedeeld per categorie.

  Buitenterrein Kleuterblok cafetaria (niet van 1 mei tot 31 september) MTB occasionele fietsactiviteiten
cat. 1 GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS
cat. 2a €5 €6,5 €6,5 €12,5 €5
cat. 2b €10 €13 €13 €25 €10
cat. 3 €15 €20 €20 €37,5 €15
cat. 4 €30 €40 €40 €75 €30
cat. 5 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Categorie 1: stadsdiensten en Torhoutse stedelijke adviesraden als organisator

Categorie 2a: erkende Torhoutse verenigingen met jeugdwerking die een activiteit organiseren voor uitsluitend de doelgroep jeugd, personen met een beperking (verminderde zelfredzaamheidsgraadvan zeven punten of hoger) en verenigingen voor personen met een beperking. (Niet voor private feestelijkheden en/of fuiven en/of activiteiten van commerciële aard.)

Categorie 2b: erkende Torhoutse verenigingen zonder jeugdwerking en erkende Torhoutse verenigingen met jeugdwerking die een activiteit voor gemengde doelgroep (jeugd en volwassenen) of activiteiten gericht op volwassen organiseren en Torhoutse scholen. (Niet voor private feestelijkheden en/of fuiven en/of activiteiten van commerciële aard.)

Categorie 3: inwoners van Torhout (niet voor private feestelijkheden en fuiven) en niet erkende Torhoutse verenigingen, Torhoutse kinderopvanginitiatieven, koepelorganisaties waar stad Torhout lid van is, studenten die dagonderwijs volgen in Torhout. (niet voor private feestelijkheden en fuiven)

Categorie 4: niet-Torhoutse verenigingen, niet-Torhoutse scholen, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waar Torhout lid van is en niet-inwoners (niet voor private feestelijkheden en fuiven)

Categorie 5: commerciële organisaties, organisatoren van private feestelijkheden en fuiven.