Burgerzaken

De burgerlijke stand houdt zich bezig met het opstellen van authentieke akten die van invloed zijn op de staat van de persoon. In die zin vergelijkbaar met een notarieel ambt. In het leven van een mens doen zich bepaalde feiten voor (geboorte/overlijden) of worden bepaalde handelingen gesteld (huwelijk/adoptie). Deze gebeurtenissen worden opgetekend in openbare registers, namelijk de akten van burgerlijke stand.

Waarvoor kan je bij ons terecht?