Europees rijbewijs

Procedure

U vraagt het Europese rijbewijs aan in de gemeente waar u bent ingeschreven.

Bedrag

25,00 €.

Wat meebrengen

 • Bij verlies of diefstal van uw rijbewijs kan steeds een duplicaat worden verkregen.  In dit geval gaat u naar de politiediensten om een aangifte van verlies of diefstal van uw rijbewijs te laten opmaken.  Dit document brengt u eveneens mee naar de dienst burgerzaken.    

Meer info

 • De omwisseling van de oude modellen rijbewijs naar het nieuw model bankkaart is niet verplicht.  Een eventuele omwisseling gebeurt op vrijwillig initiatief!
 • Het oude Belgische rijbewijs wordt best omgewisseld indien u op reis (binnen Europa) met de auto wenst te rijden.
 • Er dient steeds een nieuw rijbewijs te worden opgemaakt bij:
  • verhoging van de categorie,
  • bij een nieuw medisch getuigschrift groep 2,
  • bij een nieuwe termijn inzake de vakbekwaamheid en
  • bij een verouderde en niet-gelijkende foto.