Oud Kerkhof

Begraafplaats in beweging

De oude begraafplaats in de Bruggestraat behoort tot één van de oudste begraafplaatsen in België. Een waardevolle plaats dus, want ze is erkend als monument. Met een nieuwe officiële naam en een toekomstvisie wensen we deze plaats nog vele generaties te behouden.

Onderzoek

In 2018 werd een beheerplan opgemaakt voor de begraafplaats en in 2019 werd een kunsthistorisch onderzoek uitgevoerd. Het aanwezige erfgoed werd geïnventariseerd waarbij ook de erfgoedwaarde bepaald werd.

Uitvoering van het beheerplan

Voor de uitvoering van het beheerplan wordt in verschillende fases en verschillende zones gewerkt.

FASE 1: Opwaarderen en hergebruik van de begraafplaats.

  • Restauratie van de aanwezige erfgoedwaarden
  • Hergebruik voor asbestemmingen na crematie
  • Introduceren van hergebruik en meter- en peterschap

 FASE 2: Omvormen van het niet-beschermde gedeelte tot parkzone

De toekomstvisie rond hergebruik en meter- en peterschap, maar ook rond algemene en rond heel specifieke inrichtingsprincipes voor de verschillende blokken wordt via infopanelen ter plaatse voorgesteld.

Deze infopanelen blijven aanwezig, dus neem gerust een kijkje, wandel langs de paden en laat je onderdompelen in dit waardevolle stukje Torhout!

Wil je de verschillende infopanelen nog eens nalezen? Raadpleeg ze hieronder in de bijlagen.

Opstart fase 1

Aanplakking

Bij een heel aantal graven op het beschermde deel van de begraafplaats werden ondertussen bordjes geplaatst. Deze borden blijven gedurende 1 jaar staan.

Doel hiervan is om te weten of er nog nabestaanden zijn die het graf bezoeken en wat hun intenties zijn omtrent het graf van hun verwante(n).

Wanneer er geen familie meer is, de familie geen concessie neemt of afstand doet van het monument, dan komt het graf in eigendom van het lokaal bestuur. In dat geval kan het opgenomen worden voor hergebruik of peter- en meterschap als het om een beschermd monument gaat, of ruiming als het om een niet-beschermd monument gaat.

Meer informatie is terug te vinden in de flyer in bijlage.

Hergebruik en meter- en peterschap

Aan de bestaande grafmonumenten, waarvan de concessie is verlopen en niet verlengd is, wordt en herbestemming gegeven. Deze herbestemming houdt in dat het bestaande erfgoed wordt opgedeeld in grafmonumenten die in hergebruik gegeven worden en monumenten waar een meter of peter voor gezocht wordt.

Alle monumenten die in aanmerking komen voor hergebruik of peterschap zijn in de centrale gang aangeduid met een metalen rond plaatje in het midden.

Meer informatie rond hergebruik en meter- en peterschap is terug te vinden in de flyer in bijlage.

Meer weten?

Wil je meer informatie over het behoud van een graf en de concessie? Neem contact op met de dienst burgerzaken via begraafplaats@torhout.be of 050 22 11 22.

Wil je informatie over de renovatie van een graf? Neem contact op met de dienst ruimte via oudkerkhof@torhout.be of 050 22 11 39.