Akte van erkenning

Als u niet getrouwd bent, kunt u de afstamming van de vader of de meemoeder van het kind formeel vaststellen door erkenning.

  Voorwaarden

  Onder bepaalde voorwaarden kunt u een afschrift of een uittreksel van de akte van erkenning aanvragen:

  • Een afschrift vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte en de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft.
  • Een uittreksel vermeldt daarentegen enkel de actuele gegevens van de akte, zonder vermelding van de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft. Op een uittreksel is dus enkel de huidige toestand van de gegevens zichtbaar.

  Wie kan een afschrift of uittreksel aanvragen?

  Voor de akte van erkenning wordt het recht op een afschrift of uittreksel beperkt tot:

  • de personen op wie de akte betrekking heeft (het kind, de ouders, de erkenner)
  • de echtgeno(o)te, overlevende echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende
  • de wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder)
  • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
  • erfgenamen
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat.

  Als de akte meer dan 100 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel.

  Procedure

  De akte van (postnatale) erkenning vermeldt:

  • de naam, de voornamen, de geboortedatum, de geboorteplaats en het geslacht van het kind
  • de naam, de voornamen, de geboortedatum, de geboorteplaats, en, in voorkomend geval de overlijdensdatum en de overlijdensplaats van de ouder ten aanzien van wie de afstamming vaststond voor de erkenning
  • de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats (en de hoedanigheid) van de erkenner
  • in voorkomend geval, de toestemming van het kind, overeenkomstig artikel 329bis van het Burgerlijk Wetboek
  • in voorkomend geval, de nieuwe naam en de verklaring van naamskeuze door de ouders.

  U kunt een afschrift of een uittreksel van de erkenningsakte aanvragen in de gemeente waar de erkenning werd overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

  Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kunt u een afschrift of uittreksel van de akte online aanvragen:

  Sinds 1 januari 2019 worden akten van de burgerlijke stand uitsluitend digitaal geregistreerd. Dateert uw akte van voor 1 januari 2019, dan is die misschien nog niet in digitale vorm beschikbaar. Sommige gemeenten digitaliseren oude archieven naarmate afschriften of uittreksels van de akten worden opgevraagd of wijzigingen worden aangebracht.

  Bedrag

  Een akte van erkenning wordt gratis afgeleverd.

  Wat meebrengen

  Als u het document zelf ophaalt:

  • uw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

  Als u het document voor iemand anders aanvraagt:

  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
  • uw eigen identiteitskaart.