Handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken

Elke persoon (kleinhandelaar, groothandelaar, vereniging, …) die alcohol wil verkopen, moet een handelaarsvergunning ethylalcohol of alcoholhoudende dranken hebben.

Voorwaarden

Om een vergunning te kunnen krijgen moet u voldoen aan alle andere reglementering van toepassing op de uitbating van een drankgelegenheid zoals:

  • een stedenbouwkundig vergunde inrichting of een goedgekeurde reizende inrichting hebben
  • voldoen aan de moraliteitsvoorwaarden
  • in orde zijn met de brandveiligheid
  • indien nodig een milieuvergunning klasse 2 hebben
  • in orde zijn met de voorwaarden qua hygiëne

De drankgelegenheid is gelegen op het grondgebied van de gemeente

Procedure

U dient een schriftelijk verzoek te richten aan het college van burgemeester en schepenen. Indien één van de uitbaters of vennoten in een andere gemeente wonen, dient u een uittreksel uit het strafregister te bezorgen van deze personen (te verkrijgen op het gemeentehuis van hun woonplaats).

Bedrag

Kost

De aanvraag en de vergunning zijn kosteloos.

Regelgeving

  • Ministerieel Besluit van 30.10.2009 betreffende het accijnsstelsel van ethylalcohol en de uitvoeringsmodaliteiten betreffende de vrijstellingen inzake ethylalcohol en alcoholhoudende dranken

  • Ministerieel besluit van 16.11.2011 tot wijziging van het MB van 30.10.2009 betreffende het accijnsstelsel van ethylalcohol en de uitvoeringsmodaliteiten betreffende de vrijstellingen inzake ethylalcohol en alcoholhoudende dranken.