Vergunning voor het verstrekken van gegiste en/of sterke dranken

Alle toekomstige uitbaters van publieke inrichtingen (vaste drankslijterijen) en reizende drankslijterijen (bijvoorbeeld tapwagen, boten, treinen …) die van plan zijn gegiste en sterke dranken te schenken, moeten een drankvergunning hebben. Een drankvergunning geeft de uitbater de toestemming om gegiste dranken (dranken met een alcoholpercentage van minder dan 22°) en sterke dranken (meer dan 22°) te schenken in publieke inrichtingen als cafés, snackbars, restaurants …

Voorwaarden

Om een vergunning te kunnen krijgen moet u voldoen aan alle andere reglementering van toepassing op de uitbating van een drankgelegenheid zoals:

  • een stedenbouwkundig vergunde inrichting of een goedgekeurde reizende inrichting hebben
  • voldoen aan de moraliteitsvoorwaarden
  • in orde zijn met de brandveiligheid
  • indien nodig een milieuvergunning klasse 2 hebben
  • in orde zijn met de voorwaarden qua hygiëne

De drankgelegenheid is gelegen op het grondgebied van de gemeente

Procedure

U dient een schriftelijk verzoek te richten aan het college van burgemeester en schepenen. Indien één van de uitbaters of vennoten in een andere gemeente wonen, dient u een uittreksel uit het strafregister te bezorgen van deze personen (te verkrijgen op het gemeentehuis van hun woonplaats).

Bedrag

De vergunning is gratis.

Regelgeving

Wet betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank (B.S., 30 december 1983)