Adoptie

Sedert 01.09.2005 is er een nieuwe adoptieprocedure. Je kunt hierover meer informatie vinden op de website van Kind en Gezin.

Wens je een kind te adopteren, neem dan contact met:

Centrale Autoriteit voor adoptie van de Vlaamse Gemeenschap

Vlaams Centrum voor Adoptie
Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel
Fax: 02 544 02 90
E-mail: adoptie@opgroeien.be

Telefonisch op 02 533 14 76 of 02 533 14 77:

Op maandag en woensdag van 14 tot 16 uur
Op dinsdag en donderdag van 9.30 tot 12 uur

 

Hervorming adoptiewetgeving in Vlaanderen

Naar aanleiding van een rapport van het expertenpanel interlandelijke adoptie komt er een hervorming van de procedure voor de adoptie van een ongekend kind. 

Zit je nog met vragen of zorgen? Je kan hen bereiken op de nummers 02 533 14 76 en 02 533 14 77 of via e-mail op adoptie@opgroeien.be

Federale Overheidsdienst Justitie
directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden
Federale centrale autoriteit dienst internationale adoptie
Waterloolaan 15
1000 Brussel
Tel.: 02 542 65 11

Links

http://www.kindengezin.be/adoptie/

https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/kinderen_en_jongeren/adoptie/formulieren_en_wetgeving

http://www.belgium.be/nl/familie/kinderen/adoptie/

Voorwaarden

De kandidaat-adoptieouders moeten minimum 25 jaar zijn en meer dan 15 jaar in leeftijd verschillen met het geadopteerde kind. Wanneer het gaat om het kind van uw huwelijkspartner of samenwonende partner dan moet u als adoptieouder minstens 18 jaar zijn. Het leeftijdsverschil met de geadopteerde moet in dat geval minimum 10 jaar zijn.

  • Als u wilt adopteren moet u eerst een voorbereiding volgen die georganiseerd wordt door bevoegde gemeenschap. Daarna moet een jeugdrechter u geschikt en bekwaam achten om te kunnen adopteren. U moet dus de nodige sociale en psychologische kwaliteiten bezitten.
  • De wettelijke ouders van een minderjarig kind moeten akkoord gaan met de adoptie.
  • Vanaf de leeftijd van 12 jaar moet een kind dat geadopteerd wordt zijn of haar toestemming geven