Gemeentelijke premie voorhuwelijkssparen

Als u gaat trouwen en u deed aan voorhuwelijkssparen bij een erkende mutualiteit of financiële instelling, ontvangt u een extra gemeentelijke premie voor voorhuwelijkssparen.


De premie bedraagt 30 % van het gespaarde bedrag bij de erkende dienst.

Voorwaarden

  • U deed aan voorhuwelijkssparen bij een erkende mutualiteit of bij een financiële instelling.
  • U woont in de gemeente.
  • U huwt voor u 30 jaar wordt.

  • aangesloten zijn bij een erkende dienst van voorhuwelijkssparen op de datum van het huwelijk
  • ten minste 1 jaar voor het huwelijk (tot en met de datum van het huwelijk) ononderbroken ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de stad Torhout.

Wat meebrengen

  • attest van voorhuwelijksparen
  • identiteitskaart.


  • bewijs van uitbetaling voorhuwelijksparen van de erkende dienst voor voorhuwelijkssparen
  • identiteitskaart
  • bankrekeningnummer