Voorbereidend traject

Voortraject

Het Lokaal Bestuur Torhout tekende in 2016 een traject uit om de Markt opnieuw aan te leggen en de stadskern in zijn geheel nieuwe impulsen te geven. Een belevings- en identiteitsonderzoek gaf een kijk op onze Torhoutse identiteit, verwachtingen en dromen. Hiervoor gingen we in zee met Architecture Workroom Brussels (AWB), een ‘doe-en-denktank voor innovatie binnen de architectuur'. Het vormde de basis voor de opgave die eind 2017 is meegegeven binnen de Open Oproep van de Vlaamse Bouwmeester. De vraag van de stad: een plan voor de heraanleg van het marktplein en omgeving, en een langetermijnvisie voor de stadskern. Dit alles met actieve betrokkenheid van de Torhoutse bevolking.

Selectieprocedure

Via een selectieprocedure konden geïnteresseerde ontwerpbureaus zich kandidaat stellen. Hun opdracht: een nieuwe visie voor de kern van de stad Torhout en de uitwerking van een kernversterkend ontwerp.

Volgende kandidaten dienden een projectvoorstel in:

  • Tijdelijke Vereniging LOLA-LIST-Sweco, Eendrachtsweg 71, 3012 LG Rotterdam, Nederland. Het winnende bureau.
  • BUUR Bureau voor Urbanisme, Sluisstraat 79/03.02, 3000 Leuven
  • Sleth, Sonnesgade 11, 8000 Aarhus City, Denemarken
  • Tijdelijke Vereniging josé maría sánchez garcía architects, MJOSE VAN HEE ARCHITECTEN bv, Lieremanstraat 64, 9000 Gent

Op 4 mei 2017 vond de jurering van de vier ontwerpen plaats in de gebouwen van de Vlaamse Bouwmeester in Brussel. De jury, bestond o.a. uit de Vlaamse Bouwmeeste, het bureau AWB, en betrokken ambtenaren en schepenen.