Participatiemoment: 27-28 september 2017

In de 1e fase van het participatietraject organiseerde het Lokaal Bestuur Torhout samen met het ontwerpteam een 1inspraakmoment:

  • op woensdag 27 september werd een rondetafelgesprek georganiseerd met de rechtstreeks betrokken stakeholders
  • op donderdag 28 september volgde een identieke sessie voor het brede publiek

Werksessies

Er werd geopteerd voor werksessies waarbij de bevolking uitgenodigd werd om samen met de ontwerpers (LOLA Landscape Architects uit Rotterdam, LIST uit Parijs & Sweco Belgium) na te denken over de toekomstige (stedelijke) ontwikkelingen & uitdagingen voor de stad. Na een korte inleiding door het ontwerpteam konden de aanwezigen via rondetafelgesprekken hun meningen en ideeën voorstellen. Deze worden door de stad en de ontwerpers in het verdere onderzoeks- en ontwerptraject meegenomen.

Het werden alvast boeiende en constructieve avonden!