Participatiemoment 14 juni 2018

Op donderdag 14 juni 2018 vond het derde en laatste participatiemoment voor de stadskernvernieuwing plaats. De dag bestond uit twee delen:

  • Tentoonstelling in het stadskantoor: geïnteresseerden konden de ontwerpen bekijken en in dialoog gaan met het bestuur en de ontwerpers.
  • 's Avonds was iedereen welkom op een gezamenlijk infomoment met mogelijkheid tot vraagstelling. De visie en plannen van het ontwerpteam en het bestuur werden verder toegelicht.