Infomoment 29 mei 2019

Op woensdag 29 mei 2019 vond een nieuw infomoment plaats over de stadskernvernieuwing. De plannen waar jij als burger tijdens de participatiemomenten aan meewerkte, worden stilaan concreet. De plannen worden tentoongesteld in het stadskantoor van 29 mei 2019 tot eind juni 2019. 

Je krijgt er meer info over:

  • het voorontwerp van de Markt;
  • het circulatieplan met bijkomende eenrichtingsstraten;
  • de ontwerpen van tuin Ravenhof-bibliotheek en tuin de Brouckere.

Het ontwerpbureau en het bestuur stonden klaar om de nodige toelichting te geven tijdens één van de infosessies.

Lees meer over de volgende stappen naar concrete uitvoering