Gebruik van sportinfrastructuur

U kunt onder bepaalde voorwaarden de gemeentelijke sportinfrastructuur en het beschikbare sportmateriaal gebruiken.