Voetbalveld Verloren Kost

Accommodatie

  • 1 voetbalveld
  • kantine
  • kleedkamers

Ligging

Koornbloemstraat 65a, 8820 Torhout

Procedure

Het terrein met kantine en kleedkamers Rozeveld kan gehuurd worden voor groepstrainingen of sportmanifestaties. Reserveren kan bij de sportdienst of stuur een mail.

 

Bedrag

  • Als bijlage vindt u het reglementenboekje.