Sporthal

Verhuur sportterrein

Een zaalvoetbal-, badminton-, volleybal-, tennisterrein of basketbalveld kan je online reserveren.

Reserveer een zaal of terrein

Voor het gebruik van de terreinen voor langere periode en voor wedstrijden en competities neem je contact op met de sportdienst.

De sporthal omvat:

  • twee ruime polyvalente sportzalen (A¬†& B)
  • een vechtsportenzaal (Dojo)
  • een powerzaal
  • twee dansstudio's
  • een cafetaria¬†met bijhorende vergaderzaal

Procedure

Voor een aantal sporten kan je online reserveren via de oranje balk bovenaan.
Voor gebruik van de zaal voor langere periode en voor wedstrijden en competities, neem contact op met de sportdienst.

Bedrag

De huurprijs wordt bepaald volgens de gebruikerscategorie van de huurder.

  • Categorie 1: diensten van het Lokaal Bestuur Torhout en adviesraden van Lokaal Bestuur Torhout als organisator.
  • Categorie 2: 2a. Erkende Torhoutse verenigingen met jeugdwerking die een activiteit organiseren voor uitsluitend de doelgroep jeugd, personen met een beperking (voor personen met een verminderde zelfredzaamheidsgraad van zeven punten of hoger op de medisch-sociale schaal bepaald door de FOD sociale zekerheid) en verenigingen voor personen met een beperking (niet voor private feestelijkheden en/of fuiven en/of activiteiten van commerciële aard) 2b. Erkende Torhoutse verenigingen zonder jeugdwerking en erkende Torhoutse verenigingen met jeugdwerking die een activiteit voor gemengde doelgroep (jeugd en volwassenen) of activiteiten gericht op volwassenen organiseren en Torhoutse scholen (niet voor private feestelijkheden en/of fuiven en/of activiteiten van commerciële aard)
  • Categorie 3: inwoners van Torhout, niet-erkende Torhoutse verenigingen, Torhoutse kinderopvanginitiatieven, koepelorganisaties waar stad Torhout lid van is en studenten die dagonderwijs volgen in Torhout (niet voor private feestelijkheden en/of fuiven en /of activiteiten van commerciële aard)
  • Categorie 4: niet-Torhoutse verenigingen, niet-Torhoutse scholen, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waar Torhout lid van is en niet-inwoners (niet voor private feestelijkheden en/of fuiven en/of activiteiten van commerciële aard
  • Categorie 5: commerciële organisaties, organisaties van private feestelijkheden en/of fuiven en/of activiteiten van commerciële aard (het vragen van inkomgeld, inschrijvingsgeld of deelnamekosten aan zijn bezoekers) ingericht door een huurder van een van bovenstaande categorieën

Meer info

Wie een zaal of terrein huurt, kan gratis gebruikmaken van de kleedkamers.