Sportvelden Wijnendale

Accommodatie

  • 1 voetbalveld
  • 1 krachtbalveld
  • kleedkamers
  • kantine

Ligging:

Baarsstraat 13a, 8820 Torhout

Procedure

Het voetbalveld en krachtbalveld Wijnendale met kleedkamers en kantine kunnen gehuurd worden voor groepstrainingen of sportmanifestaties. Reserveren kan bij de sportdienst.

Bedrag

  • Als bijlage vind je het reglementenboekje.