Signalisatievergunning

Klik hier om online je signalisatievergunning aan te vragen

Heb je vragen bij het digitaal aanvragen van je signalisatievergunning? Heb je een dringende aanvraag? Neem contact op met de dienst ruimte (Stadskantoor, Aartrijkestraat 11/B) via ruimte@torhout.be of 050 22 11 39. Vergeet niet om voor je bezoek een afspraak te maken!

Voer je werken uit of laat je werken uitvoeren op het openbaar domein? Neem je bij werken een deel van het openbaar domein in? Dan heb je verplichteen signalisatievergunning nodig.

De signalisatie van werken waarschuwt de weggebruiker voor de gevaren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg en beveiligt de werknemers in de werkzone. De signalisatie van de werken moet aangebracht worden met de meeste zorg en moet tijdens de volledige duur van de werken in stand gehouden worden zodanig dat zij voor de weggebruiker herkenbaar blijft.

De signalisatievergunning bepaalt welke verkeersborden en welk waarschuwingsmateriaal je moet plaatsen en hoe je dat moet doen.

Voorbeelden van werken waarvoor een vergunning aangevraagd moet worden zijn:

  • een inname van parkeerplaatsen, stoepen en fietspaden voor plaatsen van verhuiswagen en -lift, leveren van materialen,...
  • het plaatsen van containers, bouwmaterialen,... op het openbaar domein.
  • het leveren en plaatsen van bouwmaterialen waarbij de rijbaan tijdelijk bezet wordt door een vrachtwagen, kraan, werkzone,...
  • voor een verhuis waarbij 1 of meerdere parkeerplaatsen ingenomen worden, voor het leveren van meubels,...
  • voor het afsluiten van de weg door werken.

Voorwaarden

Je moet toelating hebben van het lokaal bestuur, van de wegbeheerder,... om de werken uit te voeren.

De aanvraag moet minstens 6 werkdagen vooraf ingediend worden.

Procedure

Je vraagt deze toelating digitaal aan via deze link.

Bedrag

De prijs wordt berekend op basis van het aantal m² die je inneemt op het openbaar domein en de duur van de inname.

  • Duurt de inname maximum 5 kalenderdagen en doe je je aanvraag minstens 6 werkdagen voor de inname? Dan is de vergunningsaanvraag kosteloos.
  • Bedraagt de duur van de inname meer dan 5 kalenderdagen, dan worden hieraan kosten gerekend volgens de tarieven vermeld in het belastingsreglement.
  • Doet je je aanvraag laattijdig of laat je het na een aanvraag in te dienen? Dan wordt een administratieve geldboete aangerekend naarmate de laattijdigheid en/of niet aanvragen van de vergunning, zoals vermeld in het belastingsreglement.