Signalisatievergunning

Voert u werken uit of laat u werken uitvoeren op het openbaar domein of neemt u bij werken een deel van het openbaar domein in, dan hebt u een signalisatievergunning nodig.

De signalisatie van werken waarschuwt de weggebruiker voor gevaren ten gevolge van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg en beveiligt de werknemers in de werkzone. De signalisatie van de werken moet aangebracht worden met de meeste zorg en moet tijdens de volledige duur van de werken in stand gehouden worden zodanig dat zij voor de weggebruiker herkenbaar blijft.

De signalisatievergunning bepaalt welke verkeersborden en welk waarschuwingsmateriaal u moet plaatsen en hoe u dat moet doen.

Voorbeelden van werken waarvoor een vergunning aangevraagd moet worden zijn:

  • een inname van parkeerplaatsen, stoepen en fietspaden voor plaatsen van verhuiswagen en -lift, leveren van materialen, ...
  • het plaatsen van containers, bouwmaterialen, ... op openbaar domein
  • het leveren en plaatsen van bouwmaterialen waarbij de rijbaan tijdelijk bezet wordt door een vrachtwagen, kraan, werkzone, ...
  • voor een verhuis waarbij 1 of meerdere parkeerplaatsen ingenomen worden, voor het leveren van meubels, ...
  • voor het afsluiten van wegen door werken.

Voorwaarden

U hebt toelating van de overheid, van de wegbeheerder, ... om de werken uit te voeren.


De aanvraag moet minstens 6 werkdagen vooraf ingediend worden.

Procedure

Bij gebruik van het openbaar domein bent u verplicht een machtiging aan te vragen bij de dienst Ruimte of via mail signalisatie@torhout.be 

Bedrag

Duurt de inname maximum 5 kalenderdagen en doet u uw aanvraag minstens 6 werkdagen voorafgaand op de inname, is de vergunningsaanvraag kosteloos.

Bedraagt de duur van de inname meer dan 5 kalenderdagen, dan worden hieraan kosten gerekend volgens de tarieven vermeld op het belastingsreglement.

Doet u uw aanvraag laattijdig of laat u het na een aanvraag in te dienen, wordt een administratieve geldboete aangerekend naarmate de laattijdigheid en/of niet aanvragen van de vergunning, zoals vermeld op het belastingsreglement.

 

 

Wat meebrengen

Een plan waarop de inname aangeduid staat en een signalisatieplan of schets.