Aanvraag tijdelijk parkeerverbod

Wilt u een aantal parkeerplaatsen gebruiken omdat u:

  • verhuist

  • werken uitvoert aan uw woning of handelspand

  • voor langere periode dient te laden en lossen

  • ...

Dan kunt u een vergunning aanvragen voor een tijdelijk parkeerverbod.

Opgelet: Plaatst u een stelling, container, bouwmaterialen, bouwwerf of vrachtwagen, dan heeft u ook een signalisatievergunning nodig.


 

Voorwaarden

U kunt een tijdelijk parkeerverbod aanvragen op plaatsen waar parkeren is toegestaan.


  • De aanvraag moet minstens 6 werkdagen vooraf ingediend worden.

Procedure

U vraagt het tijdelijke parkeerverbod aan met het aanvraagformulier.


  • Bij gebruik van het openbaar domein bent u verplicht een machtiging aan te vragen bij de dienst Ruimte of via mail signalisatie@torhout.be 

Bedrag

  • Duurt de inname maximum 5 kalenderdagen en doet u uw aanvraag minstens 6 werkdagen voorafgaand op de inname, is de vergunningsaanvraag kosteloos.
  • Bedraagt de duur van de inname meer dan 5 kalenderdagen, dan worden hieraan kosten gerekend volgens de tarieven vermeld op het belastingsreglement.
  • Doet u uw aanvraag laattijdig of laat u het na een aanvraag in te dienen, wordt een administratieve geldboete aangerekend naarmate de laattijdigheid en/of niet aanvragen van de vergunning, zoals vermeld op het belastingsreglement.