Preventie - noodplanning

De dienst preventie staat enerzijds in voor "welzijn op het werk" en promoot een veilige werkomgeving in alle stadsdiensten. Zij adviseert het stadsbestuur en de stadsdiensten over de naleving van de wettelijke bepalingen inzake veiligheid en welzijn.

Anderzijds staat deze dienst, samen met de burgemeester, in voor de co√∂rdinatie en efficiënte organisatie van de noodplanning, conform de wettelijke bepalingen. Dit omvat o.a. het opmaken en up-to-date houden van nood- en interventieplannen, het organiseren van oefeningen, het evalueren van noodsituaties en oefeningen, het opmaken van de risico-inventaris en -analyse.