Betaalde stageovereenkomst

Een stageovereenkomst, toegankelijk voor niet-leerplichtigen, combineert een praktijkopleiding in een bedrijf met de theoretische lessen beroepskennis van het ondernemerschapstraject.

Voorwaarden

Een betaalde stageovereenkomst is er voor iedereen die:

  • die niet meer leerplichtig is en een vak wil leren in de praktijk en tegelijkertijd beloond wil worden voor de inspanningen

  • de juiste vakkennis en ervaring wil opdoen om als ondernemer aan de slag te gaan.

Ze duurt minstens 3 maanden en maximaal de duur van een ondernemerschapstraject.

Procedure

Een stageovereenkomst wordt afgesloten tussen de cursist en een ondernemer via een leertrajectbegeleider uit de regio.

Bedrag

De stagiair ontvangt een stagevergoeding volgens het stagejaar dat hij volgt in het betrokken beroep.