Personeelsdienst

De dienst personeel beheert de dossiers van de ongeveer 400 personeelsleden. Het takenpakket van deze dienst bestaat uit de behandeling van alle personeelsaangelegenheden, gaande van het binnenkomen in de organisatie (selectie, aanwervingsexamens, onthaal), het functioneren en het doorgroeien in de organisatie, tot het verlaten van de organisatie (pensionering, einde contract, …). De dienst houdt daarnaast voor alle personeelsleden talrijke administratieve gegevens bij en verwerkt ze ook. Ook loonverwerking van alle personeelsleden wordt hier verzorgd.

Een andere belangrijke taak betreft het opvolgen van alle personeelswetgeving en het adviseren omtrent nieuwe evoluties en opportuniteiten op vlak van personeelsbeleid. Ook het opstellen van het personeelskader en het opstellen, actualiseren en waken over de naleving van de rechtspositieregeling, het arbeidsreglement, en andere reglementen behoort tot de taak van de personeelsdienst.