Archiefdocumenten raadplegen

In het archief kunt u archiefdocumenten raadplegen.


Het Torhoutse stadsarchief bevat een groot aantal documenten van circa 1580 NC tot heden. Heel wat van deze documenten worden opengesteld voor het publiek. Zo kan de historisch of genealogisch geïnteresseerde zich verdiepen in originele stukken omtrent zijn stad of familie.

Procedure

  • U legitimeert zich met een officieel document, een identiteitskaart of een ander legitimatiedocument.
  • Uw naam en adres en het doel van uw onderzoek worden ingeschreven in een registers van lezers.
  • U tekent bij elk bezoek het leeszaalregister, waarin de medegedeelde stukken ingeschreven worden.

Bedrag

Kost

Het archief is, na inschrijving in het register, gratis toegankelijk.

Wat meebrengen

  • identiteitskaart of een ander legitimatiedocument

Meer info

Het stadsarchief is toegankelijk:

  • elke woensdag van 13.30 tot 17.00 uur
  • op maandag- en donderdagnamiddag op afspraak
  • elke laatste zaterdag van de maand van 9 uur tot 11.45 uur