Educatieve activiteiten voor groepen - Praktische afspraken

Het hoofddoel van de Kinderboerderij is landbouweducatie: de bezoeker duidelijk maken dat de landbouw onmisbaar is om ons te voorzien van voedsel.

Elk jaar komen meer dan 10.000 kinderen (voor een halve dag) naar ons domein om kennis te maken met bepaalde facetten van de land- en tuinbouw. We doen dit op een aantrekkelijke manier die afgestemd is op de leefwereld en leeftijd van de kinderen, jongvolwassenen, volwassenen of senioren. We passen graag onze activiteiten aan, aan mensen met een mentale of fysieke beperking. 

Onderaan vind je de brochure met de educatieve programma's van de stad voor het schooljaar 2024-2025.

Voorwaarden

Kinderen blijven onder toezicht en verantwoordelijkheid van leerkrachten. We vragen uitdrukkelijk dat per groep (van 24 kleuters of 30 kinderen van de lagere school) minstens 1 leerkracht aanwezig blijft bij de activiteit!

Wij vragen uitdrukkelijk om de dieren niet te voederen. Breng dus ook geen oud brood mee.

Procedure

Reserveren doe je door een mail te sturen naar kinderboerderij@torhout.be met vermelding van:

  • Aantal personen;
  • Leeftijd;
  • Activiteit;
  • Periode of dag;
  • Facturatieadres.

Bedrag

Prijs per leerling per activiteit

Torhoutse scholen

Sociaal tarief

Niet-Torhoutse scholen

Gezonde voeding (middagmaal inbegrepen)

€ 6,9

€ 1,58

€ 7,9

Weken rond gezonde voeding (activiteit en ontbijt)

€ 4,40

€ 1,08

€ 5,40

   

Alle andere begeleide activiteiten

€ 3.30

€ 0,86

€ 4,30

Vrij bezoek tijdens de schooluren, zonder begeleide activiteit

€ 2

€ 0,60

€ 3

Kabouterpad (zonder begeleiding)

€ 2,6

€ 0,72

€ 3,60

Vrij spel voor of na begeleide activiteit

gratis

gratis

gratis

We factureren de dag zelf het effectief aantal aanwezige kinderen met een minimum van 20 kinderen in het gewoon onderwijs of 12 kinderen in het buitengewoon onderwijs.

Kan je ons ten laatste een week vooraf het verwacht aantal leerlingen doorgeven? Indien er meer dan 10% minder kinderen zijn dan zijn doorgegeven de week vooraf (of bij reservatie indien er geen mail werd gestuurd met het verwachte aantal deelnemers) worden de gereserveerde kinderen wel aangerekend. 

Meer info

Bij picknick is er een verplichte drankafname (€ 2). We verwachten wel dat je de tafels netjes achterlaat en je afval meeneemt.

We willen jullie er nog op wijzen dat MOS-scholen gebruik kunnen maken van het gratis openbaar vervoer. Alle info op Gratis op stap met De Lijn