Aziatische Hoornaar

De Aziatische Hoornaar (Vespa velutina) is een exotische wespensoort, niet te verwarren met de Europese Hoornaar (Vespo crabro). In 2017 werd hij voor het eerst waargenomen in Vlaanderen.

De Aziatische hoornaar vormt een bedreiging voor onze honingbij. Het vinden van een nest moet steeds gemeld worden aan de provincie via www.vespawatch.be

Nesten Aziatische Hoornaar melden via het e-loket van de provincie:

 • Opgelet: het verdelgen van nesten start opnieuw op vanaf 27 mei 2024. Je kan de nesten wel al melden.
 • Het Lokaal Bestuur Torhout werkt samen met de provincie voor het opsporen en verdelgen van de invasieve Aziatische Hoornaar. De stad draagt alle kosten, jij betaalt dus niets! Daarom is het van belang een nest Aziatische Hoornaar steeds te melden via Vespawatch.
 • Meldingen doe je via het meldpunt Vespawatch en niet via de brandweer. Zij staan wel nog in voor de verdelging van de gewone (Duitse) wesp.

Klik hier voor melden en een nest Aziatische Hoornaar (Vespawatch) 

Klik hier voor het melden van een gewoon wespennest (brandweer)

Hoe herken je een Aziatische Hoornaar?

De Aziatische Hoornaar heeft de volgende kenmerken:

 • fluweel zwart borststuk
 • zwarte poten met zeer opvallende gele uiteinden
 • gekleurde rood-oranje kop
 • de twee laatste segmenten van het achterlijf zijn oranje-geel
 • de werksters zijn 2,5 cm de koningin tot 3 cm
 • Het zomernest van de Aziatische hoornaar kan enorm groot zijn, soms meer dan 60 cm diameter. De opening zit altijd aan de zijkant.

Een Europese Hoornaar heeft volgende kenmerken:

 • opvallend rode poten
 • het achterlijf is bijna volledig geel met wat zwart
 • kop en borststuk bevatten veel rood
 • bij wespen en bij de Europese hoornaar is dit onderaan. In een nest kunnen tot 1000 hoornaars zitten.

Door het groot aantal koninginnen dat een nest kan voortbrengen gebeurt de verspreiding van de hoornaar heel snel.

Voor meer informatie surf je naar de website van de provincie: klik hier

Bedreiging voor onze honingbij

De Aziatische Hoornaar is een vleeseter, op zijn menu staan: wespen, vliegen, sprinkhanen, vlinders en onze honingbij. Ze kunnen ook de kast binnendringen en op enkele uren tijd een volledige bijenkolonie vernietigen. Door dit specifieke gedrag vormen ze een potentiële bedreiging voor honingbijen en de imkerij.

Wat kan de imker doen?

Het belangrijkste is om de verkenner te vangen zodat deze de rest van de kolonie niet kan gaan verwittigen. Koop een val met lokstof aan en plaats die zo dicht mogelijk bij de kast. Indien je toch verschillende hoornaars rond de kast ziet hangen kan je ze best onmiddellijk doden.
Je kan voor de vliegopening ook een anti-hoornaar plaatje hangen. Dit verkleint het vlieggat en belet de hoornaars om de kast binnen te dringen. Ga ook steeds op zoek naar het nest.

Vangen koninginnen van de Aziatische hoornaar in Torhout

Op zaterdag 24 februari organiseerde het Lokaal Bestuur Torhout de workshop 'Vangen van koninginnen van de Aziatische hoornaar'. Een campagne in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen en Regionaal landschap Houtland & Polders.

Geïnteresseerde Torhoutenaren (en zelfs enkelingen van buiten de stadsgrenzen) kregen meer uitleg over de lentevalcampagne. Het was gezellig druk en op het einde van de sessie ging iedereen die zich wilde engageren naar huis met een eigen val. De huidige voorraad is uitgeput, waardoor mensen die niet aanwezig konden zijn spijtig genoeg geen val meer konden bemachtigen.

Lokvloeistof

De vallen werden uitgedeeld zonder lokvloeistof. Om kosten te besparen raden we aan om de lokvloeistof zelf te maken, bij voorkeur met resten of vervallen producten die niet meer bruikbaar zijn voor consumptie. Het lokaal bestuur contacteer haar partners om restproducten te verzamelen.

Het recept bestaat uit:

 • 1/3 suikeroplossing (500 g suiker in 1 l warm water oplossen door opwarmen, zonder te laten koken)
 • 1/3 goedkope witte wijn
 • 1/3 goedkoop blond bier

De presentatie gegeven door Yannick van Regionaal Landschap Houtland & Polders werd bijgevoegd als bijlage. Alle informatie over het beheren van je val, van start tot eind lees je hier.

Bedankt aan alle vrijwilligers en heel veel succes met de vangst!

Registreer je val in Torhout

Heb je zelf een val gemaakt, of werk je met een val die niet werd uitgedeeld door het Lokaal Bestuur Torhout? Dan weten we graag waar deze staat. Want hoe meer data we kunnen verzamelen over de verspreiding van de vallen in Torhout, hoe beter we deze exoot kunnen bestrijden.

Registreer je val

Bekijk alle vallen in Torhout