Derde graad woordkunst

Dramalab derde graad

Spelplezier is hier de basisdoelstelling. De creatieve verbeelding, spontaniteit, alertheid en impulsexpressie leer je ontdekken via speloefeningen. Er wordt geoefend op improvisatie en op het samenspelen. Je leert er bewust omgaan met lichaamstaal en ademhaling en het vertalen van emoties in theater. Teksten worden geanalyseerd, rollen verdeeld en dit wordt uiteraard getoond aan een publiek!

Verteltheater

In de lessen verteltheater ligt het accent op spel- en vertelplezier. Naast de blijvende aandacht voor een goede articulatie, stembeheersing en fonetiek, is er ook aandacht voor de persoonlijkheid en de visie van de spreker bij het brengen van teksten of poëzie. Er is steeds een analyse van een tekst vooraleer die getoond wordt aan een publiek. Er worden verschillende vormen gehanteerd om teksten over te brengen: voorlezen, spelen, vertellen en improviseren.

In de derde graad woord krijg je 1 uur per week dramalab en 1 uur per week verteltheater!