Derde graad woordkunst jongeren en volw.Jongeren

In speltheater ga je op een creatieve manier aan de slag met allerlei
tekstmateriaal: monologen, dialogen, poëzie, theaterteksten, teksten uit
een roman,... We spelen en vertellen. Daarbij gaat de aandacht naar
tekstanalyse, vormgeven van een personage, samenspel, de relatie met het
publiek, een gepaste lichaamstaal en een goede spreektechniek.
Al deze vaardigheden komen samen tijdens de voorbereiding van een
toonmoment: een kleine productie waar je meteen ook kennis maakt met
regie, licht en geluid, decor, kostuums,...

Volwassenen

Ben je 15 jaar of ouder dan kom je meteen in een aparte groep met volwassenen.

Dramastudio

De creatieve verbeelding, spontaniteit, alertheid en impulsexpressie leer
je ontdekken via speloefeningen. Er wordt geoefend op improvisatie en
samenspel. Je leert er bewust omgaan met lichaamstaal, ademhaling en
het vertalen van emoties in theater.

Speltheater

Het accent ligt in theater vooral op spelplezier en transformatie. Samen
met de leraar ga je op zoek naar een toneelstuk, analyseer je de tekst,
kruip je in de huid van het personage, gebruik je creativiteit, probeer je
verschillende acteertechnieken uit en sta je op een podium.
In dit proces is er aandacht voor de persoonlijkheid en de visie van de
speler. Teksten moeten gememoriseerd worden in functie van een afgewerkt
toonmoment.

Storytelling voor volwassenen

Als je kiest voor storytelling dan verdiep je je in de kunst van het vertellen
én het spelen. Het grote verschil met het vak speltheater is dat je bij het
vertellen van een verhaal grotendeels jezelf blijft. Je spreekt naar en maakt
bewust contact met het publiek. Soms ga je ook in interactie met hen.
Verder ligt de nadruk in storytelling op natuurlijk spreken, geloofwaardigheid
en, dit vanuit een persoonlijke motivatie, op creatieve wijze een tekst bij
het publiek brengen.
Er is steeds een analyse van een tekst vooraleer die getoond wordt aan een
publiek. Je zal teksten moeten memoriseren in functie van een afgewerkt
toonmoment.

(spoel door naar 14 min 10 sec)