Unieke zorg voor alle leerlingen

Muziek op maat

Zorguurtje muziek

We bieden voor elke leerling die achterstand oploopt omwille van ziekte of
afwezigheid een zorguurtje aan. Op vraag of na voorstel van de leerkracht,
kan elke leerling tijdens dat uur individuele begeleiding krijgen.


Muziek en beeld op maat

Bij inschrijving kun je aangeven of er specifieke onderwijsbehoeften zijn.
In de mate van het mogelijke passen we het leerplan of de leercontext aan.
In de lessen muziekatelier op maat ontvangen we kinderen met specifieke
leerbehoeften. Een traject op maat wordt opgemaakt in samenspraak met
de leerkracht, leerling en ouder. De leerdoelen worden aangepast aan de
noden van de leerling.
In beeld op maat worden volwassenen met beperking al dan niet met hun
begeleider in dit atelier op een bijzondere wijze begeleid.

Leerlingen met ambitie domein muziek

Jong talent of leerlingen die ambitie hebben om hoger Kunstonderwijs te
gaan volgen, willen we extra ondersteunen.
In de 4de graad kun je een dubbel traject volgen zodat er meer lestijd is
voor instrument. Er is ook mogelijkheid tot het spelen van kamermuziek
met gemotiveerde medeleerlingen.
Je kan je extra goed voorbereiden op het ingangsexamen en de notenleer
wat bijschaven via bijlessen gegeven door Kathy Maes. Zo start je met een
stevige basis aan je studies in het hoger Kunstonderwijs.

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Bij inschrijving kun je aangeven of er specifieke onderwijsbehoeften zijn. Ons zorgbeleid maakt het mogelijk om het leerplan of de leercontext aan te passen waar nodig.