Bekendmaking van een aanvraag en openbaar onderzoek

Via een openbaar onderzoek licht het Lokaal bestuur Torhout je in over projecten en plannen (meestal met betrekking tot ruimtelijke ordening en leefomgeving). Een openbaar onderzoek vindt plaats vóór de aflevering van een vergunning of de definitieve goedkeuring van een plan. Tijdens een openbaar onderzoek kun je de plannen inkijken bij de dienst omgeving en kun je eventuele bezwaren indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

 Maak een afspraak

Belangrijk bericht in kader van Corona

Naar aanleiding van de uitbraak van Covid-19 heeft de Vlaamse Regering een ministerieel besluit (BVR 24/3/2020) genomen met verschillende maatregelen.

Alle lopende openbare onderzoeken op 24 maart werden omwille van het ministerieel besluit met maatregelen in kader van het Coronavirus, opgeschort van 24 maart tot en met 24 april.

Vanaf 27 april worden deze openbare onderzoeken hervat voor de resterende dagen. Op deze website werden de nieuwe eindtermijnen van deze openbare onderzoeken geplaatst.

Meer informatie en het volledige besluit is terug te vinden via https://omgeving.vlaanderen.be/noodmaatregelen-coronavirus