Bekendmaking van een aanvraag en openbaar onderzoek

Via een openbaar onderzoek licht het Lokaal bestuur Torhout je in over projecten en plannen (meestal met betrekking tot ruimtelijke ordening en leefomgeving). Een openbaar onderzoek vindt plaats vóór de aflevering van een vergunning of de definitieve goedkeuring van een plan. Tijdens een openbaar onderzoek kun je de plannen inkijken bij de dienst omgeving en kun je eventuele bezwaren indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

 Maak een afspraak