Bekendmakingen omgevingsvergunning

Hier vind je de bekendmakingen van een aanvraag en openbaar onderzoek, van een beslissing, en van de meldingsakte van stedenbouwkundige handelingen/exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (IIAO). Klik op de juiste categorie om de bekendmakingen te zien.

Belangrijk bericht in kader van Corona

Naar aanleiding van de uitbraak van Covid-19 heeft de Vlaamse Regering een ministerieel besluit (BVR 24/3/2020) genomen met verschillende maatregelen.

  • Vergunning verleend voor 24/3: beroepstermijn 30 dagen en wachttermijn 35 dagen (te rekenen vanaf dag na eerste dag aanplakking)
  • Beslissing in eerste aanleg tussen 24/3 en 24/4: beroepstermijn 60 dagen
  • Beslissing in eerste aanleg na 24/4: beroepstermijn 30 dagen en wachttermijn 35 dagen (te rekenen vanaf dag na eerste dag aanplakking)

Meer informatie en het volledige besluit is terug te vinden via https://omgeving.vlaanderen.be/noodmaatregelen-coronavirus.