Tussenkomst eerste leeftijdsmelk

Kind en Gezin streeft ernaar dat elk kind de best mogelijke start in het leven krijgt. Ze wijzen er dan ook op dat borstvoeding de beste keuze is. Als borstvoeding om een of andere reden niet mogelijk is, is flesvoeding een goed alternatief.

Eerste leeftijdsmelk is een basisrecht van elk kind en werkt in op de ontwikkeling van het kind.

Deze noodzakelijke voeding is vrij duur. In bepaalde gevallen kan het OCMW gezinnen steunen in deze grote kost tot aan de leeftijd van 6 maanden.

Voorwaarden

Voor wie?

Voor gezinnen met financiële moeilijkheden die een doorverwijsbrief ontvingen van Kind & Gezin.

Procedure

De aanvraag voor de eerste leeftijdsmelk verloopt steeds via Kind en Gezin. Deze dienst zal op basis van verschillende elementen (zoals het gezinsinkomen, opleiding van de ouders, ontwikkeling van de kinderen in het gezin, arbeidssituatie van de ouders, huisvesting en gezondheid) inschatten of een gezin recht kan hebben op deze tussenkomst.

Het gezin krijgt dan van K&G een doorverwijsformulier mee voor het OCMW. Het gezin gaat met dit formulier langs bij het plaatselijk Sociaal Huis, waar verder onderzocht wordt of er recht is op een tussenkomst.

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst neemt een beslissing.