10-puntenplan voor veilige schoolomgevingen

Verkeersveiligheid is voor het lokaal bestuur van Torhout een cruciaal thema. Daarom wil het actief werk maken van veilige schoolbuurten.

Hiervoor werd een 10-puntenplan veilige schoolomgevingen opgemaakt voor de legislatuur 2019-2024.

Waarom een 10-puntenplan?

Vanuit de beleidsdoelstellingen, het SAVE-actieplan en de SAVE-werkgroepen wil het lokaal bestuur werken aan veilige schoolomgevingen. In doelstelling 3 van het SAVE-actieplan staat genoteerd dat het mobiliteitsbeleid afgestemd moet worden op kinderen en jongeren. Dit kan door de schoolomgevingen en de route naar school veiliger te maken.

Schoolomgevingen in Torhout

Torhout telt 9 basisscholen. Zowat alle Torhoutse kinderen gaan in eigen stad naar school. Meer nog: de meeste kinderen gaan in de eigen wijk naar school.

Toch worden heel veel kinderen nog steeds met de auto naar school gevoerd en komt slechts een klein aantal kinderen met de fiets, de step of te voet naar school. Uit de jeugdmonitor leren we dat 74 procent van de Torhoutse kinderen (uit het vijfde en zesde leerjaar) altijd of soms met de auto naar school gebracht wordt. Dit resulteert in veel files en erg drukke, onveilige schoolomgevingen met Koning Auto in de hoofdrol. Maar we kunnen ook veronderstellen dat er minder zichtbare gevolgen zijn hieraan: meer milieuverontreiniging, een verminderde luchtkwaliteit, een hoger stressniveau en een hoger onveiligheidsgevoel. Bovendien bewegen kinderen op deze manier ook minder.