Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden genoemd)

Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden genoemd) is een tegemoetkoming die u kunt ontvangen als u 65 jaar of ouder bent én als uw zelfredzaamheid beperkt is.

Voorwaarden

De aanvraag moet gebeuren door de betrokkene zelf. Kan dit niet dan moet men een volmacht geven aan een derde.

Procedure

Vanaf 16 oktober kun je ook een aanvraag indienen bij de mutualiteiten (voorlopig enkel bij CM en Bond Moyson).

Wat meebrengen

Identiteitskaart betrokkene

Indien betrokkene niet zelf kan komen: een ondertekende volmacht en de identiteitskaart van volmachtgever en volmachtdrager (het volmachtdocument kan gedownload worden op de website van de stad Torhout).