Welzijnsraad

De Welzijnsraad is een adviesorgaan van het Lokaal Bestuur Torhout. Met gemiddeld vier algemene vergaderingen per jaar levert de Welzijnsraad advies aan het Lokaal Bestuur inzake welzijn, hulpverleningsaanbod, … maar zetten ze ook sterk in op het leren kennen en het breder bekend maken van het Torhoutse hulp- en dienstverleningslandschap. In de Welzijnsraad zetelen verschillende hulp-en dienstverleningsorganisaties en VZW's actief in Torhout (bv. het CLB, CAW, Sociaal Huis, Kringwinkel, Hart boven Hard, VZW De Klapdeur, 't Groot Hersberge, mutualiteiten, D.O.P., O'zon en nog veel meer). Daarnaast sluiten ook andere adviesraden en nemen een aantal onafhankelijke leden deel aan de vergadering.

Samenstelling