Torhoutse hinderpremie

Opgelet: de Torhoutse hinderpremie is geldig van 1 juli 2020 tot 30 juni 2023.

Vraag hier de Torhoutse hinderpremie aan

Met het oog op de stadskernvernieuwing werd de Torhoutse hinderpremie ingevoerd.

Lokale ondernemingen, die in de hinderzones liggen van de stadskernvernieuwing, hebben recht op een eenmalige premie van 1.000 euro bovenop de Vlaamse hinderpremie van 2.000 euro.

Procedure

De Torhoutse hinderpremie volgt de voorwaarden van de Vlaamse hinderpremie.

  • De onderneming mag maximum 9 werknemer in dienst hebben.
  • De onderneming moet met vaste openingsuren werken
  • Er moet ernstige hinder zijn door wegenwerken. Dit wil zeggen dat de rijbaan geheel of gedeeltelijk afgesloten wordt, dat de werken een oppervlakte hebben van meer dan 50 m² en dat de werken minstens 30 opeenvolgende dagen duren.

Detailhandel, horeca en diensten waarvoor persoonlijk en direct contact met klanten vereist is en die dus niet kunnen worden uitgeoefend op verplaatsing hebben recht op deze premie.

De hinderpremie moet aangevraagd worden in het kwartaal voorafgaand aan de periode waarin de onderneming in de werfzone van riolering- en wegenwerken valt. De ondernemingen die in de hinderzone vallen, worden minimum 3 maand op voorhand op de hoogte gebracht van de werken en van de aanvraagprocedure.