Torhout ondertekent het Lokaal Energie- en Klimaatpact

Het Lokaal Bestuur Torhout ondertekende op de gemeenteraad van 25 oktober het Lokaal Energie- en Klimaatpact. Hiermee zetten we ons in om vanuit het Burgemeestersconvenant 2030 in te zetten op acties gericht op vergroening, energie, mobiliteit en regenwater.

Met de ondertekening van het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2021-2030 (zie afbeelding hiernaast) gaat het Lokaal Bestuur Torhout samen met de Vlaamse Regering een engagement aan om de voorgestelde energie- en klimaatdoelstellingen te behalen.

Op 4 juni 2021 keurde de Vlaamse Regering het Lokaal Energie- en Klimaatpact goed. Het pact wil de Vlaamse steden en gemeenten ondersteunen in het behalen van concrete doelstellingen en bouwt voort op initiatieven zoals het Burgemeestersconvenant 2030. De focus ligt op vier werven: vergroening, energie, mobiliteit en regenwater.

Het pact bevat wederzijdse engagementen die de sleutelrol van lokale besturen in het Vlaamse klimaat- en energiebeleid beklemtonen.

Door het ondertekenen van het Lokaal Energie- en Klimaatpact kunnen we beroep doen op financiële ondersteuning van de Vlaamse regering en kennis op vlak van klimaatuitdagingen.

In totaal wordt er een subsidie van € 24.324.010 verdeeld over de gemeenten en steden die het pact ondertekenen. De middelen worden verdeeld via trekkingsrechten op basis van de inwonersaantallen (4/5) en de criteria van het gemeentefonds (1/5). Voor Torhout betekent dit concreet een financieel duwtje in de rug van minimum 69.768 euro. Als lokaal bestuur bepalen we zelf waarvoor we het budget gebruiken. De besteding moet wel bijdragen aan de doelstellingen van het pact. Het uiteindelijk doel is het behalen van alle doelstellingen in alle steden en gemeenten tegen 2030.

Naast de financiële ondersteuning kunnen we ook rekenen op het 'Netwerk Klimaat'. De Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten, de VVSG, zal via het 'Netwerk Klimaat' mee ondersteuning bieden, hindernissen detecteren en kennis uitwisselen door ervaringen en goede praktijken van de lokale besturen te delen.

Gepubliceerd op dinsdag 26 oktober 2021 0 u.