Woonzorgcentrum Sint-Augustinus

Vanaf woensdag 20 januari geldt deze bezoekregeling:

1 geregistreerde bezoeker per bewoner, die 3x per week op bezoek kan komen. De geregistreerde bezoeker kan elke 14 dagen wisselen op maandag. Partners van de bewoners blijven elke dag welkom tijdens de openingsuren, maar zijn dan wel de enige geregistreerde bezoeker.

Alle info: onthaal.woonzorgcentrum@torhout.be, of via 050 22 12 22.

Welkom bij de zorgcampus Sint-Augustinus van Lokaal Bestuur Torhout!

De zorgcampus bevat een hedendaags wooncentrum van 174 woongelegenheden, 3 kamers kortverblijf, 21 serviceflats en een centrum voor dagverzorging.

Op deze website vind je alle info over onze aangeboden dienstverlening.

Maatregelen in de strijd tegen Covid-19

In de verdere strijd tegen het coronavirus, legt het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse Overheid sterk de nadruk op het beschermen van mensen die de grootste risico’s lopen. Vooral ouderen vallen onder deze groep. Daarom zijn door de Vlaamse Overheid voor de woonzorgcentra extra beschermende maatregelen opgelegd. 

Het open restaurant en de cafetaria zijn gesloten. Tevens worden alle gemeenschappelijke activiteiten met externen in het woonzorgcentrum tijdelijk opgeschort.

Het woonzorgcentrum stelt alles in het werk om besmettingen te voorkomen en legt hiervoor strikte hygiëne-eisen op. Dit gebeurt in nauw overleg met de coördinerend en raadgevend arts van het WZC. Zij pleegt overleg met het Agentschap Zorg en Gezondheid, het ziekenhuis en de huisartsen. Het zorgteam beschikt over wegwerpschorten, handschoenen, mondmaskers en de nodige ontsmettingsproducten. Er is continue overleg tussen het zorgteam, de coördinerend en raadgevend arts en de directie van het woonzorgcentrum.