Woonzorgcentrum Sint-Augustinus

Vanaf 7 oktober is vrij bezoek op de kamer niet langer mogelijk. Het bezoek wordt beperkt tot 2 vaste bezoekers (altijd dezelfde) per bewoner. De bezoekers moeten op voorhand geregistreerd worden en enkel deze 2 personen kunnen een kamerbezoek brengen. Registreren kan via het onthaal van het woonzorgcentrum (onthaal.woonzorgcentrum@torhout.be of 050 22 12 22). Voor wie niet geregistreerd is als vaste bezoeker, worden vanaf zaterdag 10 oktober de praattafels opnieuw ter beschikking gesteld. Praattafels kunnen gereserveerd worden voor een bezoek op zaterdag of woensdag.

Klik hier om een praattafel te reserveren

Moeite om een praattafel te boeken? Klik hier om de handleiding te downloaden of neem contact op met het onthaal van het woonzorgcentrum.

Welkom bij de zorgcampus Sint-Augustinus van Lokaal Bestuur Torhout!

De zorgcampus bevat een hedendaags wooncentrum van 174 woongelegenheden, 3 kamers kortverblijf, 21 serviceflats en een centrum voor dagverzorging.

Op deze website vind je alle info over onze aangeboden dienstverlening.

Maatregelen in de strijd tegen Covid-19

In de verdere strijd tegen het coronavirus, legt het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse Overheid sterk de nadruk op het beschermen van mensen die de grootste risico’s lopen. Vooral ouderen vallen onder deze groep. Daarom zijn door de Vlaamse Overheid voor de woonzorgcentra extra beschermende maatregelen opgelegd. 

Het open restaurant en de cafetaria zijn gesloten. Tevens worden alle gemeenschappelijke activiteiten met externen in het woonzorgcentrum tijdelijk opgeschort (lente verbroedering kaartnamiddag …).

Het woonzorgcentrum stelt alles in het werk om besmettingen te voorkomen en legt hiervoor strikte hygiëne-eisen op. Dit gebeurt in nauw overleg met de coördinerend en raadgevend arts van het WZC. Zij pleegt overleg met het Agentschap Zorg en Gezondheid, het ziekenhuis en de huisartsen. Het zorgteam beschikt over wegwerpschorten, handschoenen, mondmaskers en de nodige ontsmettingsproducten. Er is continue overleg tussen het zorgteam, de coördinerend en raadgevend arts en de directie van het woonzorgcentrum.