Woonzorgcentrum Sint-Augustinus

Vanaf maandag 7 september is er terug bezoek mogelijk op de kamer. Het reserveren van praattafels is dus niet meer nodig. Om onze bewoners en personeel te blijven beschermen vragen we de afspraken goed op te volgen. 

- Kom bij voorkeur tussen 10.30 en 17.30 uur
- Registreer uw bezoek aan het onthaal (in het kader van contact tracing).
- Ontsmet je handen.
- Bezoek is enkel mogelijk op de kamer. De gemeenschappelijke ruimtes, sanitair en bureaus zijn niet toegankelijk voor bezoekers.
- Draag steeds en overal (ook op de kamer) een chirurgisch mondmasker.
- Hou voldoende afstand

Welkom bij de zorgcampus Sint-Augustinus van Lokaal Bestuur Torhout!

De zorgcampus bevat een hedendaags wooncentrum van 174 woongelegenheden, 3 kamers kortverblijf, 21 serviceflats en een centrum voor dagverzorging.

Op deze website vind je alle info over onze aangeboden dienstverlening.

Maatregelen in de strijd tegen Covid-19

In de verdere strijd tegen het coronavirus, legt het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse Overheid sterk de nadruk op het beschermen van mensen die de grootste risico’s lopen. Vooral ouderen vallen onder deze groep. Daarom zijn door de Vlaamse Overheid voor de woonzorgcentra extra beschermende maatregelen opgelegd. 

Het open restaurant en de cafetaria zijn gesloten. Tevens worden alle gemeenschappelijke activiteiten met externen in het woonzorgcentrum tijdelijk opgeschort (lente verbroedering kaartnamiddag …).

Het woonzorgcentrum stelt alles in het werk om besmettingen te voorkomen en legt hiervoor strikte hygiëne-eisen op. Dit gebeurt in nauw overleg met de coördinerend en raadgevend arts van het WZC. Zij pleegt overleg met het Agentschap Zorg en Gezondheid, het ziekenhuis en de huisartsen. Het zorgteam beschikt over wegwerpschorten, handschoenen, mondmaskers en de nodige ontsmettingsproducten. Er is continue overleg tussen het zorgteam, de coördinerend en raadgevend arts en de directie van het woonzorgcentrum.