Subsidie voor ontwikkelingssamenwerking

Het Lokaal Bestuur Torhout subsidieert sociale projecten in binnen- en buitenland op advies van TROSSO.

Voorwaarden

  • De aanvrager moet in Torhout gedomicilieerd zijn en zich engageren voor het project.
  • Eenzelfde project kan maximaal 3 opeenvolgende jaren een subsidie krijgen. 
  • Het project mag niet discriminerend zijn. Er mogen geen groepen/personen uitgesloten worden op basis van huidskleur, geloof, geslacht, afkomst, geaardheid, moedertaal...
  • Het project steunt financieel zwakkeren in een land opgenomen in de meest recente DAC List of ODA Recipients (http://www.oecd.org), driejaarlijks opgesteld door het Development Assistance Committee.

Procedure

Dien vóór 1 oktober je online subsidieaanvraag in.