Subsidie voor ontwikkelingssamenwerking

Het Lokaal Bestuur Torhout subsidieert sociale projecten in binnen- en buitenland op advies van TROSSO.

Voorwaarden

  • De aanvrager van de projectsteun moet in Torhout gedomicilieerd zijn en zich engageren voor het project.
  • Eenzelfde project kan maximaal 3 opeenvolgende jaren een subsidie bekomen. 
  • Het project mag niet discriminerend zijn, d.w.z. geen groepen/personen uitsluiten op basis van huidskleur, geloof, geslacht, afkomst, geaardheid, moedertaal, enz. 
  • Het project steunt financieel zwakkeren in een land opgenomen in de meest recente DAC List of ODA Recipients (http://www.oecd.org), driejaarlijks opgesteld door het Development Assistance Committee.

Procedure

  • Indienen van de subsidieaanvraag gebeurt door onderstaand document (op papier, of digitaal) te bezorgen voor het einde van de maand september aan :
    • TROSSO, Aartrijkestraat 11/b, 8820 Torhout of via e-mail naar noordzuid@torhout.be
    • de voorzitter van TROSSO: Martine Maertens, Poperbosstraat 33, 8820 Torhout of via e-mail naar martine.maertens@proximus.be