Subsidie voor initiatieven voor Torhoutse gezinnen of kinderen

Het Huis van het Kind Torhout wordt gesubsidieerd door het agentschap Opgroeien.

Het subsidiebedrag wordt jaarlijks berekend en vastgesteld aan de hand van een aantal parameters (zoals het aantal minderjarigen in Torhout, de kansarmoede-index, het aantal minderjarigen met verhoogde tegemoetkoming…).

De Vlaamse regering bepaald dat de subsidie aangewend moet worden voor de organisatie van een laagdrempelig aanbod voor aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen, die valt onder een van volgende pijlers: 

  • Opvoedingsondersteuning
  • Spel en ontmoeting
  • Ambulant of mobiele preventieve gezinsondersteuning
  • Versterking van onderwijskansen
  • Bevordering van sociale cohesie

Vanaf nu kunnen organisaties, verenigingen of vzw's die een laagdrempelig aanbod organiseren voor jonge Torhoutse gezinnen of kinderen beroep doen op deze subsidie, mits ze voldoen aan de subsidievoorwaarden. Zo wil het Huis van het Kind het opzetten van dergelijke initiatieven stimuleren.

Vraag een subsidie aan

Ben je een lokale vzw, organisatie of vereniging? Zet je laagdrempelige initiatieven op poten die vallen onder 1 of meer van deze pijlers? Check dan zeker het subsidiereglement hieronder en wie weet kan het Huis van het Kind Torhout ook jouw initiatief financieel een duwtje in de rug geven.

Vul hier het aanvraagformulier in

Vul je liever het aanvraagformulier op papier in? Download het formulier hieronder, vul het in en bezorg het ons via huisvanhetkind@torhout.be