Subsidie voor een compostvat, compostbak of wormenbak

Een belangrijk deel van het huishoudelijk afval zoals het groente-, fruit- en tuinafval, kunt u zelf verwerken. Door het thuis te verwerken tot compost halveert u uw huisvuilzak en maakt u een bodemverbeteraar voor uw eigen tuin.

Thuiscomposteren kan op verschillende manieren. U kunt het afval composteren in een compostvat, een compostbak, een wormenbak of op een composthoop. Wie een compostvat, een compostbak of een wormenbak koopt, kan een subsidie aanvragen.

Procedure

Wil je met een groep van minimum 5 gezinnen gezamenlijk composteren?

Dan kan MIROM hiervoor financiële ondersteuning bieden, want vanuit het afvalpreventiebeleid heeft MIROM als doelstelling om het thuiscomposteren te promoten.

MIROM wil initiatieven zoals samen tuinieren of andere wijk- of groepsprojecten waarbij mensen samen dingen doen in hun buurt financieel ondersteunen als ze beslissen om gezamenlijk te composteren.