Studiebegeleiding en studieadvies

Leerlingen en studenten kunnen tijdens hun studieloopbaan geconfronteerd worden met een aantal vragen of problemen.

 • Vragen rond leren en studeren: moeilijkheden bij het leren, leerproblemen, leerachterstand,...
 • Vragen rond studiekeuze: welke richting zou ik (mijn kind) het best volgen? Wat houdt een bepaalde studierichting in? Welke beroepen kan men later uitoefenen met een bepaald diploma?

In het basis- en secundair onderwijs ligt de eerste zorg in de handen van de school zelf: de (klas)leraar, de zorgcoördinator, leerlingenbegeleider, graadcoördinator, directeur. De leraren kunnen - als dat nodig blijkt - doorverwijzen naar het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB).

Leerlingen met vragen of problemen rond leren en studeren kunnen dus voor studiebegeleiding terecht bij de school zelf. In vele gevallen zal de school zelf kunnen helpen. Is dat niet het geval, dan kan zij doorverwijzen naar het CLB. Soms is meer gespecialiseerde hulp nodig. Het CLB werkt daarom samen met allerlei diensten en organisaties (centra voor behandeling van leerproblemen, diensten voor geestelijke gezondheidszorg...).

Ook voor studieadvies (studiekeuzebegeleiding, schoolloopbaanbegeleiding) is de school het eerste aanspreekpunt. Wel verleent het CLB sowieso advies op de scholen op een aantal scharniermomenten, met name ter voorbereiding van de overgang:

 • van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs
 • van de eerste graad naar de tweede graad van het secundair onderwijs
 • van de tweede graad naar de derde graad van het secundair onderwijs
 • van de derde graad van het secundair onderwijs naar het hoger onderwijs
 • van het buitengewoon onderwijs naar het gewoon onderwijs
 • van het gewoon onderwijs naar het buitengewoon onderwijs
 • van het voltijds onderwijs naar de deeltijdse leersystemen
 • van de deeltijdse leersystemen naar het voltijds onderwijs.

Om te helpen bij het kiezen van een studierichting hebben de CLB's van de verschillende onderwijsnetten de website Onderwijskiezer ontwikkeld, met steun van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Op deze website vindt u informatie over het onderwijslandschap in Vlaanderen.

Op het vlak van studiekeuze bestaan er nog andere initiatieven:

 • Elk jaar organiseren de centra voor leerlingenbegeleiding, in samenwerking met het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, in alle Vlaamse provincies de studie-informatiedagen (SID-in) voor de laatstejaars van het secundair onderwijs en hun ouders.
 • De website Werk voor Durvers, uitgaande van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) is bedoeld voor leerkrachten, ouders en leerlingen tussen 11 en 13 jaar, en kan hen helpen bij het maken van een studie- en beroepskeuze.
 • De website Werk met mensen, helpt leerlingen van 14 tot 18 jaar te oriënteren die willen werken met mensen. Jongeren worden wegwijs gemaakt via een jobtest en beroepenfilter. U vindt er ook informatie over opleidingen in de sociale sector.

Studenten uit het hoger onderwijs die niet geslaagd zijn voor hun eerste jaar, kunnen het CLB van hun vroegere school nog vragen om advies en begeleiding, maar het CLB is niet verplicht om hen te helpen. In het hoger onderwijs zijn de hogescholen en universiteiten verantwoordelijk voor het juist oriënteren en begeleiden van studenten. Studenten uit het hoger onderwijs kunnen terecht in de instelling waar ze zijn ingeschreven.

De meeste hogescholen en universiteiten hebben een dienst voor studiebegeleiding en studieadvies. Over het algemeen kan u de contactgegevens van die diensten vinden onder de rubriek 'Studentenvoorzieningen' op de websites van de hogescholen en universiteiten.

Procedure

Als u studieadvies of studiebegeleiding nodig hebt voor uw kinderen in het basis- of secundair onderwijs, neemt u contact op met de school. Als het nodig blijkt, zal de school het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) dat verbonden is aan de school, contacteren.

Als u dat nuttig vindt, kan u ook zelf contact opnemen met het CLB van uw school of met een ander CLB. (De centra voor leerlingenbegeleiding zijn gesloten van 15 juli tot en met 15 augustus.)

Voor studiebegeleiding of studieadvies in het hoger onderwijs contacteert u de studentenadministratie van de hogeschool of universiteit waar u bent ingeschreven, of waar u wenst in te schrijven.

Bedrag

Studiebegeleiding en advies bij studiekeuze zijn gratis: zowel op een school als bij een CLB als bij de hogescholen en universiteiten.